Tampere Filharmonia
  • englanti
  • Suomi

to 21.11.2019 klo 19:00

KESKENERÄINEN

Osta liput Tilaa tarjoilu

Tampere-talo, Iso sali

Yliopistonkatu 55, 33100
Tampere, Finland

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Pianokonsertto nro 19 F-duuri KV 459
Anton Bruckner (1824–1896): Sinfonia nro 9 d-molli

Teokset tutuiksi klo 18

Puiden lehtiä, naisen hameen pilkkuja ja täpliä naapurin koirassa jatkuvasti laskeva Anton Bruckner oli hymyilevä anarkisti Wienissä, jossa itsetietoiset taiteen uudistajat eivät ymmärtäneet, että omaperäisesti omaa ideaansa sinfoniasta toiseen toistava maalaismies olisi suunnannäyttäjä sinfoniamusiikissa. Mutta niin hän vain oli. Viimeisessä sinfoniassaan Bruckner hyvästelee elämän ja omistaa teoksen ”rakkaalle Jumalalle”.

Hollantilais-maltalainen kapellimestari Lawrence Renes tunnetaan sekä orkesteri- että oopperakapellimestarina. Hän toimi vuodesta 2011 vuoteen 2017 Tukholman kuninkaallisen oopperan ylikapellimestarina ja sitä ennen mm. Bremenin filharmonikoiden ylikapellimestarina. Nykymusiikilla on hänen ohjelmistoissaan erityinen asema, hän on johtanut mm. useita John Adamsin oopperoita eri puolilla maailmaa. Tampereella hän vieraili keväällä 2018.

Pianotaiteilija An­ton Me­jias (s. 2001) on vart­tu­nut muusik­ko­per­hees­sä. Hän aloit­ti pia­non­soi­ton viisivuo­ti­aa­na Meri Lou­hoksen ohjauksessa. Vuon­na 2010 hän siir­tyi Si­be­lius-Aka­te­mian nuo­ri­so-kou­lu­tuk­seen Tep­po Koi­vis­ton, ja ny­kyi­sin myös Niklas Pok­in oppilaaksi. Hä­net hy­väk­syt­tiin myös Pie­ta­rin Rims­ki-Kor­sa­ko­v kon­ser­va­to­rioon. En­sim­mäi­sessä soo­lo­kon­sertissaan vuonna 2009 Anton Mejias soitti mm. sä­vel­tä­män­sä 12 pre­lu­din sar­jan. An­ton Mejias sai en­sim­mäi­sen pal­kin­non vuoden 2016 Suo­men Steinway Pia­no Fes­ti­vaa­lis­sa omas­sa ka­te­go­rias­saan (15–17 vuot­ta) ja edus­ti Suo­mea en­sim­mäi­sen ker­ran kan­sain­vä­li­ses­sä Steinway Pia­no Fes­ti­vaa­lis­sa Ham­pu­ris­sa. Tam­pe­reen pia­no­kil­pai­lus­sa 2017 hän tuli toiseksi, ja oli kisan nuo­rin osa­not­ta­ja sekä vä­lie­räs­sä että fi­naa­lis­sa.

Konsertin arvioitu päättymisaika on noin klo 21.15.

Peruslippu 28 €
Eläkeläiset 22 €
Opiskelijat, varusmiehet ja työttömät 15 €
Juniorilippu (5–16-vuotiaat) 8 €
Opiskelijat konserttipäivänä Tampere-talosta 5 €
(Lippupisteellä hintoihin lisätään palvelumaksu.)

Tulevia konsertteja