Tampere Filharmonia
  • English
  • Finnish

Tuija Lamminmäki

Tuija Lamminmäki aloitti työt Tampereen kaupunginorkesterissa (nyk. Tampere Filharmoniassa) vuonna 1981. Vakituisena sellistinä hän on soittanut syksystä 1982 lähtien.